سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟

دیدگاه منطق در مورد مرگ

 

دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟

دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟ مرگ از اساسی‌ترین دغدغه‌های انسان بوده است

و ما برای دریافت پاسخ این پرسش که  دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟، به ناچار باید مشق قرآن کنیم.

مشق منطقیون و فلاسفه اسلامی، مشق شعر شاعران بزرگی مثل خیام و سعدی. و مشق عشق عارفانه و عارفان عشق.

این آیین و درس های روزگار بر مبنای آن است، که بینش

و جهان بینی ما را در تاریخ شکل داده است.

حتی اگر عضوی از پیکر واحد انسان و انسانیت به درد آید، به رنج افتد، عضوهای دیگر قرار ندارند.

آرام ندارند. اکنون با مسئله غامض مرگ، فلسفه بغرنج هستی

و نیستی، فلسفه “همه از خداییم، و به سوی خدا برویم” چه کنیم.


jootix.ir 850762157 دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟


دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟ مرگ از

دیدگاه منطق در نظر مسلمانان چگونه است؟

این ندا را می شنوی که ای نفس مطمئنه، باز گرد. باز گرد به سوی پروردگارت. آیا مشق شنیدن کرده بودی؟

اگر آری، شهد مرگ را بچش.

عسل مصفا را مزه کن. نخست بنگر به مرگ.

می آید. آرام و با شکوه. تلخ نیست. دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟

مگر این مرگ، همان نیست که شاعران نوپرداز، به ترجمه،

به مطالعه و یا به شعور، از آن اشارت کرده اند به حیاتی دیگر.

مگر این بتهوون نیست، که در اجرای یک قطعه، پیانو به ناله و در

شور شگفت بتهوون، نزدیک بوده است که در زیر انگشتانش،به پاره های چوب تبدیل شود.

همین بتهوون موسیقیدان جدی، که هنرش از او ابهتی در سرا پرده خیال این جهان منظم آفریده بود،

در واپسین دم، مرگ به لبخند، به رویش آغوش می گشاید. و در این دم آخر، او چه می گوید؟

نمی دانم به لبخند، یا به تلخی می گوید: کمدی تمام شد. آدم یاد برتولت برشت می افتد.

این همه حرکت، عقلانیت، نظم، اداره رهبرانه ارکسترها، این همه واژه، جمله، کتاب، کتابت و کاتب، این همه جد و جهد، آخرش چه؟

beethoven دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟

دیدگاه منطق موسیقی در تجربه انتظام موسیقایی بتهوون

در پاسخ به این پرسش، که دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟،

دیدگاه منطق موسیقی در تجربه انتظام موسیقایی بتهوون در آثارش، که امروز از اجراها و نوا-ساز های او، به عنوان موسیقی علمی تعبیر می شود،

در مورد زندگی و مرگ چیست؟ اومی گوید نقش او و نقش امثال او، مثل بازی بر پرده تاتر بوده است: کمدی. لابد منظورش این بوده که خیلی مسخره بوده است این نقش.

این زندگی. و منظورش این بوده که ما همه در وادی حیرت و حیرانی، به طنزیم. طنز به نم. نه طنز بخند. بتهوون و برشت در واپسین دم های زندگی، شاید در یافتند،

که هر دو در دست نقاش و نقش پرداز خدا بوده اند. این پاسخ یکی از موسیقی دانان برجسته به این پرسش است: دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟

دیدگاه و منطق فیلسوفان اسلامی در مورد مرگ

در دیدگاه اهل فن و منطق، دیدگاه و منطق فیلسوفان اسلامی در مورد مرگ مهم است.

به تقریب، همه فلاسفه، با علم منطق به خوبی آشنا بوده اند، و با رویکرد منطقی به پرسش ها و مفاهیم جهان پیرامون خود می نگریسته اند.

پس اگر بپرسیم: دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟،

در پاسخ می توان با طرح عنوانی چون ابن سینا و مرگ، دیدگاه وی و یا دیدگاه و منطق فیلسوفان اسلامی در مورد مرگ را طرح و بررسی کرد.

آرای شیخ الرئیس ابو علی سینا، در این بخش، پاسخی است

که وی با رویکرد علم منطق، به این پرسش داده است: دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟

ابن سینا از نظر عقلانی و نیز تجربی در باب مرگ و ضرورت آن تدبر و تفحص کرده است.

ابن سینا (و دیگر فلاسفه مشاء)، می گویند که موجودی به نام انسان دو رکن دارد: جسم مادی، و نفس یا روح مجرد. ابن سینا تاکید دارد که نفس همواره مجرد است. نفس می آید

و در بدن مکان می کند. اما پس از مدتی، به هنگام مرگ جسم، به تجرد باز می گردد.

منطق و ابن سینا و مرگ

دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟

منطق و ابن سینا و مرگ، گزیده نویسه ای است از کتاب “طبیعیات” این پزشک حاذق و فیلسوف اسلامی، در جواب. ما در چند خط، نظر ابن سینا را بیان می کنیم.

مرگ در نظر ابن سینا، توقف نیروی غاذیه، و نتیجه اختلال اعضای بدن و قوای آن است. وی در مبحث طبیعیات می آورد که به هنگام کاهش معیارها در عناصر بدن، مانند

رطوبت و حرارت، قوه غاذیه ضعیف می شود و در نهایت انسان می میرد.

غیر از مبحث طبیعیات، ابن سینا می گوید: اگر مرگ نباشد، و انسان ها ابدی باشند،

ماده ای که ابدان از آن ساخته می شود، پایان می یابد.

پس دیگر هیچ انسانی به وجود نمی آید، و اگر هم بیاید، جایی برای زندگی ندارد.

پس مرگ ضرورت دارد، و اگر ندارد، بنای فلسفه ادیان سست می شود. چرا؟، زیرا ادیان برای تعریف حدود برخی از کارها و لذت های بشری آمده اند.

اما واکاوی مقوله منطق و ابن سینا و مرگ در مبحثی غیر از طبیعیات: مرگ همان مفارقت نفس از بدن است. وداع (شاید حزن انگیز) نفس از بدن.

در این وداع، نفس فاسد نمی شود. بلکه ترکیب اجزای بدن فساد می یابد.جوهر نفس، یا همان ذات انسان، مبرا از آلودگی فساد، پالوده، پایدار و باقی می ماند.

این پاسخ منطقی ابن سینا به این پرسش است: دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟


92016 دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟


سخنان مشاهیر در مورد مرگ

اگر سیاستمدار، ادیب و طنز پرداز باشید، به سبب آشنایی با منطق و ساختار قدرت،

منطق و ساختار ادبیات و گونه طنز ادبی، پاسخ های منطقی و

متفاوتی به این پرسش خواهید داد: دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟

و یا در زندگی به چه رسیده اید؟ به زندگی چگونه آمیخته بوده اید؟

آزمون حقیقی صواب و خطای منطق انسان ها، دانشمندان و فیلسوفان،

در بزنگاه های زندگی نیست. در بزنگاه و بستر مرگ است.

سخنان مشاهیر در مورد مرگ نیز، پاسخی درخور به این سوال است: دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟

سخنان مشاهیر، آن هم در بزنگاه و در بستر مرگ. بزرگان و مشاهیر که در نگاه به همه چیز و تحلیل آن ها، از دید و دیدگاه منطق و

عقلانیت و گاه به احساس و با احساس، به آن و در آن می نگریسته اند، در واپسین دم حیات چه گفته اند؟

بخشی از پاسخ به این پرسش که دیدگاه منطق در مورد مرگ چیست؟،

در آرای فیلسوفان، سیاستمداران و ادیبان غرب، نهفته است. وینستون چرچیل،

سیاستمدار برجسته بریتانیا، به هنگام وداع با زندگی، می گوید که بسیار خسته ام.

گوته، ادیب نامدار آلمانی، می گوید که نور بیش تری می خواهم.

ویکتور هوگو، خالق بی مانند “بینوایان” می گوید: نوری کمتاب می بینم.

فیلسوف خالق سنجش خرد ناب، کانت در مواجهه با مرگ می گوید: این خوب است.

جرج برنارد شاو، طنز پرداز مشهور و ادیب برجسته می گوید: مرگ، برای من تجربه جدید است. در

پایان باید گفت: دیدگاه منطق در مورد مرگ، مثل خود مرگ، غریب، ساده و هم پیچیده است.


فهرست منابع:

  1. مرگ و جاودانگی از دیدگاه ابن سینا، سمانه جوادی، سایت باشگاه اندیشه
  2. com

از دیگر صفحات ما دیدن فرمایید

وبلاگ بیگزبایت

کتاب های صوتی بیگزبایت

کانال تلگرامی بیگزبایت

صفحه ی اصلی بیگزبایت


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان