سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

طرحواره چیست ؟-اهمیت طرحواره

ad طرحواره چیست ؟-اهمیت طرحواره

طرحواره چیست؟ 

همانطور که در مقالات روانکاوی چیست و برسی علم روانکاوی با روانشناسی خواندیم…..

از جمله پرسش هایی است  که از دیرباز تا کنون روان شناسان و دانشمندان به ان پرداخته اند.در این مقاله تلاش خواهیم کردتا به طور کامل توضیح دهیم که طرحواره چیست؟

طرحواره به عنوان هسته اصلی باورهای انسان است. درواقع همان قالب فکری و ذهنیات افراد است که به وسیله ان رفتارخود و دیگران و اتفاقات پیرامون خویش را بررسی کرده وبرای ان دلیل قانع کننده ای اورده می شود.از دیدگاه روانشناسان تجربیات دوران کودکی باعث شکل گیری طرحواره ها درذهن افراد می شود. پس خانواده اولین نهادی است که سبب شکل گیری طرحواره در فرد می شود.این طرحواره ها در بزرگسالی تداوم می یابد و در عمیق ترین سطح شناخت، عمل می کند که معمولا فرد نسبت به ان اگاهی ندارد.

اثر طرحواره بر اجتماع

نوع تفکر اجتماعی با شکل گیری طرحواره در ذهن افراد مرتبط است .بخشی از واکنش های افراد تحت تاثیر تفکر اجتماعی، باورها، خاطرات، استنباط ها و احساساتشان نسبت به اشخاص شکل می گیرد. از منظر روانشناسی اجتماعی این تفکرات اجتماعی خود ناشی از عواملی چون ویژگیهای شخصیتی دیگران،فرایندهای اصلی شناختی، عوامل زیست محیطی، زمینه وبستر فرهنگی که رفتار و افکار اجتماعی در ان شکل می گیردوعوامل و فرایندهای زیست شناختی درارتباط با رفتارهای اجتماعی است. شیوه ی برخورد ما با افراد اجتماع به طرحواره اولیه ما از این گونه افراد و شخصیت ها بر می گردد. انگارچنین وضعیتی را یا شنیده ایم، یا دیده ایم یا می توان گفت حاصل یادگیری ها و حتی تجربه هایی است که به چارچوب ذهنی ما وارد شده است. در واقع بخشی از طرحواره های ذهنی و شیوه های درک شرایط اجتماعی متوجه این واقعیت است که فرد قبل از این در چنین موقیتی قرار گرفته است.

اثرطرحواره ها بر مکانیزم های دفاعی

مکانیزم های دفاعی واکنشهای ناخوداگاهی هستند که در برابر موقعیتهای استرس زاانجام می دهیم. طرحواره در واقع همان تفاوتهای فردی و شیوه های مواجهه با موقعیتهای استرس زا و نوع مکانیزمهای دفاعی به کار گرفته شده است.

 

 

طرحواره ها در کودکی شکل می گیرند
طرحواره ها در کودکی شکل می گیرند

 

 

 

افراد هنگام مواجهه با موقعیتهای استرس زا، ابتدا طرحواره هایی را که در گذشته در ذهن فرد ایجاد شده است و ممکن است واقعی یا نمادین باشد بررسی می کند و رفتار خود را مطابق باان تغییر خواهد داد. در حقیقت برای فرار از چنین موقعیتهای استرس زا دست به هر کاری می زند و تدابیری می اندیشد. زیرا در صورت تداوم داشتن استرس، فشارهای روحی ناشی از مشکلات گذشته فرد بیشتر می شود طوری که به جای حل کردن این مشکل با اگاهی به موقعیت استرس زااز ان فرار می کند.اما قضیه ممکن است طوری دیگر به پایان رسد یعنی افراد هنگام قرار گرفتن در برابر موقعیتها، به بررسی کردن طرحواره های ذهنی خود می پردازد اما در چنین مواقع با اگاهی کامل متوجه باورها و تفکرات نادرست می شود و این افکار نادرست رااز ذهن خود دور خواهد کرد.

اثر طرحواره هیجانی بر افسردگی

طرحواره هیجانی به باورها، افکار، راهکارها و راه حلهایی است که به هنگام تجربه یک هیجان به کار گرفته می شود.طرحواره ها، باعث می شود افراد مستعد افسردگی، اضطراب، روابط بین فردی ناکارامد و اختلالات روانی و جسمانی شود. طرحواره نقص، شکست، وابستگی و بی کفایتی، انزوای اجتماعی و محرومیت هیجانی در افراد دارای  اظطراب و نگرانی بالا و افراد افسرده نسبت به افراد عادی شدت بیشتری دارد. تحقیقات و بررسیهای انجام شده نشان می دهد که دختران با فعال شدن طرحواره شکست که منجر به باور داشتن فرد به شکست خوردن و گریز ناپذیر بودن شکست در فرد منجر می شود رنج می برند. و پسران نیز از فعال شدن طرحواره بازداری هیجانی که منجر به مطرح نکردن و نشان ندادن اعمال و احساسات خود به علت طرد شدن واحساس شرمندگی کردن رنج می برند.

braintwo طرحواره چیست ؟-اهمیت طرحواره

تقسیم بندی تله های زندگی

تله های زندگی همان طرحواره ها هستند این تله ها را می توان به علت طرز رفتار و برخورداطرافیان با شما در دوران کودکی جستجو کرد.

طرحواره ها، همان تله های زندگی است

روانشناس امریکایی جفری یانگ، معتقد است هر یک از ما یک یا چند طرحواره داریم که سبب استرس و اظطرابمان می شود. جفری یانگ طرحواره ها را طبقه بندی کرده است.

1.رها شدگی،هرآن احساس خواهید کرد که همه شما را ترک کرده اند و احساس تنهایی عمیقی به افراد دست می دهد، همین امر سبب می شود وابستگی بیش از اندازه به افراد داشته باشید.

2.بی اعتمادی و بد رفتاری،این تله باعث می شود که به دیگران اعتماد نداشته باشید و فکر کنید بیشتر افراد به علت حفظ منافع شخصی خویش به شما دروغ می گویند. این امر سبب می شود نگذارید کسی به شما نزدیک شود و در صورت بدرفتاری دیگران دچار عصبانیت و کینه توزی می شوید.

3.محرومیت هیجانی،این افراد همیشه بین دو حس عصبانیت و تنهایی سرگردانند. خود را لایق عشق و علاقه نمی دانند و احساس می کنند دیگران انها را دوست ندارند.

4.نقص و شرم،احساس می کنید نقصان و عیبهای زیادی دارید و این امر سبب طرد شدن شماتوسط دیگران می شود.و این احساس شرم، در وجود شما می گذارد.

5.انزوای اجتماعی،این تله به شما می گوید به خاطر خصوصیاتمان جایی در گروه ها و دوستان ندارید و احساس می کنید از سوی جامعه طرد شده اید و در موقعیتهای اجتماعی از خود ناراضی هستید.

6.دلبستگی،در این تله احساس می کنید بدون یاری دیگران کاری از دستتان بر نمی اید. در واقع رفتار اطرافیان مانع از استقلال فرد در دوران کودکی می شود.

7.آسیب پذیری،این تله به شما می گوید امنیت ندارید و همیشه منتظر بروز حادثه تلخ در زندگی باشید.در کودکی والدین بیش از حد از شما حمایت کرده اند و مدام به شما یاداوری کرده اند که جامعه ی خطرناکی دارید و باید مراقب باشید.

8.شکست،خود را در هر موقعیتی محکوم به شکست می دانید.در کودکی به شما گفته اند که کودک نادانی هستید و هیچ کاری را با موفقیت انجام نمی دهید.

طرحواره درمانی، راهی برای تغییر طرحواره ها

 

9.اطاعت،در این تله همیشه در جمع خود راموافق نشان می دهند زیرا اگر نافرمانی کنند از جمع طرد می شوند.در این تله خود را فدای دیگران می کنند.

10.معیارهای سخت گیرانه،به سختی تلاش می کنید تا به اهداف بلندپروازانه خود برسید و برای رسیدن به این اهداف خیلی چیزها را فدا خواهید کرد.

11.استحقاق،در این تله، تمام نیازهای خویش راارضا کرده اید و محدودیتی در کار نبوده است.همیشه در پی ارضای خواسته های خویش بدون در نظر گرفتن نیازهای دیگران بوده اید.

طرحوارهدرمانی

جفری یانگ ان را بنیان گذاری کرده است. بر اساس این نظریه،در صورتی کهیک نیاز و یا چند نیاز هیجانی اصلی فرددر دوران کودکی براورده نشود،طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد شکل می گیردکه باید در جهت صحیح تغییر یابند. افراد را باید نسبت بهطرحواره های ناسازگار اولیه خود اگاه ساخت و سپس با استفاده از تکنیک های شناختی و هیجانی و رفتاری به افراد کمک می شود به تدریج الگوهای منفی گذشته را کنار بگذاردو این طرحواره ها را در جهت صحیح تغییر دهد.زمانی طرحواره درونی افراد درجهت صحیح تغییر می یابد که ما به صورت همدلانه با خویش رودررو شویم.در این راستا از

دوستان صمیمی و درمانگران توانا نیز بهره می یابیم. در حقیقت برای تغییر تله های زندگی از یک روش درمانی نمی توان استفاده کرد.


از دیگر صفحات بیگزبایت دیدن فرمایید

وبلاگ بیگزبایت

کتاب های صوتی بیگزبایت

صفحه اصلی بیگزبایت

کانال تلگرام بیگزبایت


fbdc849827da78771d39878ebc987d3d طرحواره چیست ؟-اهمیت طرحواره

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان